تبلیغات
تحقیق و پروژه - تولید برق

تحقیق و پروژه

شنبه 8 مهر 1396

تولید برق

نویسنده: فاطمه غلامی   

پست برق :

برای انتقال قدرت های زیاد و در فواصل طولانی لازم است به منظور کاهش تلفات ، ولتاژ تولیدی نیروگاه افزایش یافته و سپس در نقاط مصرف طی مراحلی کاهش داده می شود که قابل استفاده برای مصرف کننده باشد . برای تبدیل این ولتاژ و همچنین به منظور اتصال نقاط مختلف شبکه به یکدیگر بایستی ایتگاههایی در شبکه برق ایجاد نمود که این ایستگاهها به پست برق معروف هستند .

postbargh_bankmaghale.ir_

انواع پست های فشار قوی :

به طور کلی پست به محلی اطلاق می شود که به منظور کلیدزنی و تغییر ولتاز مورد استفاده قرار گیرد . بنابراین می توان پست های فشار قوی رابه صورت زیر تقسیم بندی کرد :
۱- پست تبدیل فشار قوی (پست های کاهنده ولتاژ) :
این پست ها ولتاژ را در حد مطلوبی برای مصرف کاهش می دهد . در این جا باید به این نکته توجه داشت که کاهش ولتاژ از مقدار خیلی زیاد به مقدار خیلی کم از طریق ایستگاه های توزیع با قدرت کم اقتصادی نیست . بنابراین لازم است که این ولتاژ در چند مرحله کاهش یابد . به عنوان مثال ابتدا ولتاژ ۴۰۰kv به ۶۳kv ، سپس ۶۳kv به ۲۰kv و در مرحله آخر ولتاژ ۲۰kv به ولتاژ ۴۰۰v تبدیل می شود .

۲- پست فشار قوی نیروگاه ها (پست های بالا برنده ولتاژ) :
این نوع پست ها اصولا در کنار نیروگاه ها نصب شده و جهت تبدیل ولتاژ تولید شده نیروگاه به ولتاژ توزیع در منطقه مورد استفاده قرار می گیرد . ضمنا مصرف داخلی نیروگاه را تامین می کند .

۳- پست کلید زنی :
این پست ها هیچ گونه تبدیل ولتاژی را انجام نمی دهد و فقط کارشان ارتباط خطوط مختلف با یکدیگر است البته خیلی از پست های فشار قوی ممکن است ترکیبی از سه نوع پست فوق یا ترکیبی از دونوع آن ها باشد .

ولتاژ نامی :
عبارت است از حداکثر ولتاژی که مدت زیادی در حالت نرمال شبکه ممکن است بر سیستم اعمال شود . به طور مثال در شبکه ۶۳kv حداکثر ولتاژی که توسط تپ چنجرها یا منابع تولید ممکن است بر شبکه اعمال شود ، ۷۲/۵kv است ، بنابراین مطابق تعریف استاندارد ولتاژنامی شبکه ۷۲/۵kv است که به غلط ۶۳kv نامیده می شود . اما ۶۳kv ولتاژاستفاده شده در شبکه ای است که ولتاژنامی آن ۷۲/۵kv است .

تقسیم بندی ولتاژ نامی :
مطابق استاندارد کشورهای اروپایی و آمریکایی به طور کلی ولتاژ نامی شبکه های AC به پنج گروه تقسیم شده که در قسمت زیر به آن می پردازیم :
o گروه ۱ : ولتاژ ضعیف (فشار ضعیف) :
کلیه ولتاژهای کمتر از ۱kv را ولتاژ ضعیف یا فشار ضعیف می نامند . که مطابق استانداردها عبارتند از :
۱۰۰۰v ، ۸۵۰v ، ۶۶۰v ، ۴۰۰v ، ۲۲۰v ، ۱۱۰v
o گروه ۲ : ولتاژ متوسط (فشار متوسط) :
این گروه ولتاژ را گروه A نیز می نامند و به ولتاژی گفته می شود که ۱ تا ۵۲ کیلو ولت باشند . این ولتاژها مطابق استانداردهای کشورهای اروپایی عبارتند از :
۵۲kv ، ۳۶kv ، ۲۴kv ، ۱۲kv ، ۷/۲kv ، ۳/۶kv ، ۲/۴kv
اما مطابق استاندارد کشورهای آمریکا و کانادا این ولتاژها عبارتند از :
۴۸/۳kv ، ۳۸kv ، ۲۸/۸kv ، ۱۵kv ، ۸/۲۵kv ، ۴/۷۶kv
o گروه ۳ : ولتاژ قوی (فشار قوی) :
فشار قوی یا گروه ولتاژهای B به ولتاژهایی گفته می شود که ولتاژ آن ها بین ۷۲/۵ تا ۳۰۰ کیلو ولت باشد . مطابق استانداردهای کشورهای اروپایی و آمریکایی ولتاژهای فشار قوی عبارتند از :

۲۴۵kv ، ۱۷۰kv ، ۱۴۵kv ، ۱۲۳kv ، ۱۰۰kv ، ۷۲/۵kv

o گروه ۴ : ولتاژ فوق قوی (فشار فوق قوی) :
ولتاژ فوق قوی یا گروه ولتاژهای C ولتاژهای بالاتر از ۳۰۰کیلو ولت و کم تر از ۸۰۰ کیلو ولت هستند این ولتاژها مطابق استاندارد کشورهای اروپایی و آمریکایی عبارتند از ولتاژهای :

۷۶۵kv ، ۵۲۵kv ، ۴۲۰kv ، ۳۶۲kv ، ۳۰۰kv

o گروه ۵ : ولتاژ های بالاتر از ۸۰۰ کیلو ولت :
ولتاژهای بالا تر از ۸۰۰ کیلو ولت یا گروه ولتاژهای D هنوز کلاسه بندی و نامگذاری نشده و به صورت استاندارد در نیامده اند ، البته ولتاژهای استفاده شده در دنیا که از ۸۰۰kv بیش تر باشد به صورت DC نامگذاری گردیده اند (HVDC) .

نسبت تبدیل پست های تبدیل :
با توجه به مطالب گفته شده نسبت تبدیل پست های تبدیل می تواند به صورت زیر باشد :

EHV/MV ، EHV/EHV ، EHV/HV ، HV/HV ، HV/MV ، MV/LV

انواع پست از نظر نوع استقرار تجهیزات :
پست ها از نظر کلی و وضعیت استقرار تجهیزات به دو شکل وجود دارند :

o پست های باز ، بیرونی ، خارجی (روباز) :
پست هایی هستند که تجهیزات فشار قوی آن ها در محوطه باز قرار دارد و مستقیما در معرض تغییرات شرایط جوی (باد ، باران ، گرد و غبار ، یخ و برف و …) قرار دارد .

o پست های بسته ، درونی ، داخلی (رو بسته) :
پست هایی هستند که نمام یا اکثر تجهیزات فشار قوی آن ها در محوطه سر پوشیده قرار دارد .
انواع پست از نظر عایق بین فازها یا بین فاز و زمین :
o پست های معمولی :
در این پست ها هوای آزاد به عنوان عایق خارجی بین فازها و قسمت های برقدار با زمین بوده و جهت عایق بندی و ایمنی افرادی که در محوطه پست عبور و مرور می کنند فواصلی مشخص و معین بین قسمت های برقدار با یکدیگر و زمین در نظر گرفته می شود .

پست های معمولی در ولتاژهای بالا بیش تر به صورت روباز بوده (مزیت : اقتصادی بودن) و در ولتاژهای پایین تا حدود ۶۳kv برای افزایش ایمنی و همچنین جلوگیری از اثرات آلودگی محیط و محدودیت های شهری می توان به صورت بسته احداث نمود که می تواند به صورت کیوسکی ، زیر زمینی و … وجود داشته باشد .

o پست های گازی :
پست هایی هستند که قسمت های برقدار تجهیزات به خصوص تجهیزات سوییچگر درداخل محفظه های فلزی که با گاز SF6 (هگزا فلوئورگوگرد ، سولفور هگزا فلوئور) پر شده ، قرار دارند . (حدود ۳ تا ۶ اتمسفر) این محفظه ها دارای پتانسیل صفر بوده بنابراین رعایت فواصل مشخص لزومی ندارد . گاز SF6 در فشارهای بالا دارای خاصیت عایقی بسیار خوبی است . این پست ها به صورت باز یا بسته یا رو زمینی و زیر زمینی ساخته می شود .

مزیت پست های گازی نسبت به پست های معمولی :
۱- فضای بسیار کمی را به خود اختصاص می دهد ۲- نصب و مونتاژ آن ها سریعتر از پست های معمولی است ۳- رفت و آمد در این پست ها دارای ایمنی بیشتری نسبت به پست های معمولی است ۴- برای مناطق آلوده مناسب است ۵- قابلیت اطمینان کلی این پست ها بعد از راه اندازی کامل بیش تر از پست های معمولی است ۶- امکان ایجاد هماهنگی از نظر زیبایی با محیط اطراف در مناطق شهری وجود دارد ۷- بی سر و صدا بودن ۸- مناسب بودن این نوع سوییچگرها برای پست های خاص از قبیل زیر زمینی ، سیار به لحاظ وزن و فضای کم آن ها

انواع دیگری از پست ها :

o پست های سیار :
این نوع پست ها معمولا به صورت پست های با ظرفیت پایین ۳۰ تا ۴۰ مگا ولت آمپر و در ولتاژهای ۶۳kv و بالاتر به صورت موقت جایگزین یک پست دایمی می گردد تچهیزات این نوع پست ها معمولا از نوع گازی بوده و به همراه یک ترانسفورماتور روی یک یا چند دستگاه تریلی (ماشین های کفی دار) نصب می شود تا حمل و نقل آن ها به سادگی امکان پذیر باشد .
o پست های هوایی : پست هایی هستند که در ولتاژهای ۲۰kv و با قدرت کم مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا در حومه شهرها یا روستاها بر روی پایه های برقی نصب گردیده و تجهیزات عمده آن ها ترانسفورماتور ، برقگیر ، فیوز کت اوت است .

اجزای تشکیل دهنده پست ها :

۱- سوییچگر :
به مجموعه ای از تجهیزات فشار قوی که عمل ارتباط فیدرهای مختلف را به باس بار (شینه) یا قسمت های مختلف باس بار را در یک سطح ولتاژ معین انجام می دهد سوییچگر می گویند .

یک سوییچگر از قسمت های زیر تشکیل شده است :
o کلید قدرت
o سکسیونر
o ترانسفورماتورهای اندازه گیری (PT ، CT)
o برقگیر
o موجگیر
o مقره ها ، هادی ها ، اتصالات ، پایه های نگهدارنده ، باس بارها .
۲- ترانسفورماتورهای قدرت :
در پست های تبدیل ولتاژ ، ترانسفورماتورهای قدرت ارتباط دهنده بین دو سوییچگر هستند و معمولا از نظر موقعیت فیزیکی در محلی نصب می شود که :
• ضمن حفظ حریم با سوییچگر ، طول فیدرهای مربوطه به حداقل می رسد .
• دسترسی به ترانسفورماتور به علت وزن و حجم زیاد آسان بوده و جاده های مناسب پیش بینی شود .
• تبادل حرارت با محیط اطراف به دلیل ضرورت خنک کنندگی ترانسفورماتور به سهولت انجام پذیرد .
۳- ترانسفورماتور زمین و تغذیه داخلی :
ترانس داخلی برای تامین انرژی متناوب مورد نیاز داخلی پست به کار می رود ، این ترانسفورماتور می تواند با استفاده از ترانس زمین یا از شبکه همجوار پست ، انرژی مورد نیاز خود را تامین کند .
ترانسفورماتورهای زمین برای ایجاد نقطه نول مصنوعی (نوترال مصنوعی) در شبکه های با اتصال مثلث به کار برده می شود . این ترانسفورماتورها دارای یکی از دو اتصال زیگزاگ یا ستاره – مثلث هستند .

۴- حفاظت از رعد و برق :
در پست های فشار قوی از نوع باز و به خصوص با تجهیزات معمولی برای حفاظت تجهیزات از برخورد مستقیم صاعقه ، از سیستم حفاظت از رعد و برق متشکل از هادی هایی که مرتفع ترین نقاط استراکچرها را به یکدیگر متصل و به سیستم زمین پست ارتبط داده می شوند ، استفاده می شود.
۵- سیستم زمین :
در پست های فشار قوی به منظور ایجاد ایمنی افراد داخل و اطراف پست و همچنین حفاظت تجهیزات و وسایل فشار ضعیف از ولتاژهای بالا در شرایط غیر عادی مثل اتصال کوتاه فاز به زمین یا برخورد امواج ضربه به خطوط یا پست از سیستم زمین استفاده می شود .

۶- سیستم کنترل ، حفاظت و اندازه گیری :
وظیفه سیستم کنترل تنظیم پارامترها و کمیت هایی است که باید همواره در محدوده مشخصی باشد . این بخش عمدتا شامل کنترل و تنظیم کمیت ولتاژ است .
سیستم اندازه گیری ، پارامترهای مورد نیاز را در هنگام کار عادی اندازه گیری می نماید (آمپرمتر ، ولت متر و …) توسط این سیستم همواره شرایط الکتریکی پست را برای یک بهره برداری مناسب و تحلیل نتایج آن و پیش بینی شرایط مطلوب فراهم می نماییم .
سیستم های حفاظتی به منظور جدا نمودن قسمت های معیوب یا مطلع ساختن از وضعیت های غیر عادی به کار می رود .

۷- سیستم روشنایی محوطه :
به منظور امکان دید کافی اپراتور در شب در محوطه پست از سیستم روشنایی که عمدتا شامل پروژکتورهایی است که در موقعیت های مناسب اطراف تجهیزات نصب شده و از منابع تغذیه داخلی پست تغذیه می گردند استفاده می شود .

۸- سیستم های جبران کننده بار راکتیو :
معمولا جهت کنترل ولتاژ و تصحیح ضریب قدرت و افزایش ظرفیت انتقال به کمک راکتورها یا خازن های موازی برای تامین توان راکتیو مورد نیاز ، صورت می گیرد .

۹- سیستم تغذیه داخلی :
به منظور تامین مصارف جریان متناوب و مستقیم پست اعم از سیستم کنترل ، حفاظت ، مکانیزم های عمل کننده ، سیستم های تاسیسات روشنایی ، سیستم های خنک کننده ، سیستم حفاظتی و … از دو سیستم مستقل از هم به نام سیستم تغذیه جریان متناوب و جریان مستقیم استفاده می شود که عمدتا شامل ترانسفورماتورهای تغذیه داخلی ، باتر شارژر ، باتری ها ، دیزل ژنراتور و تابلوهای توزیع است .

۱۰- سیستم کابل :
در پست های فشار قوی به منظور کنترل ، اندازه گیری و حفاظت تجهیزات نیاز به اندازه گیری پارامترهای مشخصی از تجهیزات و همچنین ارسال فرمان های معین به صورت اتوماتیک یا غیر اتوماتیک است .

۱۱- سیستم مخابراتی :
سیستم هایی هستند که به کمک آن ها می توان سیگنال های مخابراتی را از راه دور به نقاط دیگر شبکه ارسال نمود و متقابلا سیگنال های متشابه دریافت کرد . (۱٫ مکالمات تلفنی ۲٫ ارسال ارتباطات الکتریکی ۳٫ ارسال اطلاعات حفاظتی) مهم ترین سیستمی که امروز در پست های فشار قوی استفاده می شود سیستم PLC است هر چند که سیستم رادیو ، تلفن ، یا مایکروویو نیز مورد استفاده قرار می گیرد .

۱۲- سیستم اطفای حریق :
در پست های فشار قوی تجهیزاتی از قبیل ترانسفورماتورهای قدرت ، راکتورها و به طور کلی تجهیزاتی دارای روغن بوده و حرارت زا هستند ، آتشگیر بوده ، لذا ممکن است در مواردی ضرورت داشته باشد که سیتم هایی پیش بینی گردد تا آتش سوزی احتمالی خاموش و از توسعه آن جلوگیری گردد و اطفای حریق صورت پذیرد .

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :